Od října roku 2013 mohou uživatelé chytrých telefonů s operačním systémem Android a Apple iOS využívat aplikaci "První pomoc v mobilu" jejímž autorem je Český červený kříž.

V sobotu vítali na novém multifunkčním hřišti ve Františkových Lázních prázdnin. Na návštěvníky čekal bohatý program v rámci kterého si členové našeho oblastního spolku připravili nácvik první pomoci a resuscitace. Vítanou novinkou byly též brýle simulující opilost po požití alkoholu.

O uplynulém víkendu se na chebském letišti uskutečnil Letecký den 2017. Na návštěvníky čekaly letové ukázky od tuzemských i zahraničních letců. Nad bezpečným průběhem akce, na kterou zamířili již tradičně desítky tisíc návštěvníků, bděli také zdravotníci našeho oblastního spolku.

Velká Hleďsebe pořádala v sobotu oslavy své 430-leté historie. Návštěvníci během odpoledne prošli "Proti proudu času" zábavným a adrenalinovým programem, který si kladl za cíl seznámit občany se základními i ostatními složkami IZS, jejich prací a zejména přípravou obyvatelstva na mimořádné a krizové události.Kromě ukázky historických exponátů,...

Přes 1200 dětí z mateřských a základních škol navštívilo dvou denní festival Pohádková zahrádka jež se tradičně konal na hradě Seeberg.Ani naši zdravotníci na akci nechyběli a na děti tak čekaly maskovaná zranění, nácvik resuscitace či zkouška opileckých brýlí a mnohé další.Akce se konala pod záštitou našeho oblastního spolku.

V sále karlovarské Krajské knihovny se uskutečnilo slavnostní předání vyznamenání Zlatý kříž III. a II. stupně dobrovolným dárcům krve.Město Cheb mělo své zástupce, oceněni byli pánové Jiří Hrůza, František Volek, Jaroslav Hurt, Rudolf Pejcal a paní Marie Novotná - Zlatý kříž III. stupně.

Dne 8.6.1977 v Ženevě zástupci 109 států světa - včetně obou tehdejších supervelmocí USA a SSSR a včetně Československa - konsensuálně přijali texty dvou Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám*). Tento okamžik je pokládán za významný mezník v kodifikaci mezinárodního humanitárního práva (MHP) a oba Protokoly jsou aktuální i dnes, po čtyřech...

UTÍKEJ, SCHOVEJ SE, BOJUJ! je videospot pražské policie, který dává občanům základní návod, jak se chovat při ohrožení aktivním střelcem. Ve světle událostí, které se odehrávají v Evropě, je znalost těchto pravidel o to důležitější.