KURZY PRVNÍ POMOCI

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás.                          Náš oblastní spolek provádí školení (kurzy) první pomoci uvedené viz níže.                                                 * studentni denního (presenčního) studia mají po předložení "Potvrzení o studiu" slevu na "Zdravotnická příprava uchazečů o ŘO"

Základní školení první pomoci (dle BOZP)

(specifikace dle daného provozu) - platnost 2 roky

4 hodiny

První pomoc - řidiči dopravní zdravotní služby

5 hodin

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění

(First Aid for Driving License - 4 h. teorie a 2 h. praxe) 

6 hodin

Základy první pomoci

(First Aid Basics - 4 h. teorie a 8 h. praxe) - platnost 5 let

12 hodin

Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky

(9 h. teorie a 11 h. praxe) - platnost 5 let

20 hodin

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

(22 h. teorie a 19 h. praxe) - platnost 4 roky

41 hodin

První pomoc pro příslušníky tísňových linek

(pouze pro IZS) - platnost 4 roky

40 hodin

Dobrovolná sestra ČČK (DOS)

(27 h. teorie a 30 h. praxe) - platnost 4 roky

57 hodin