Náš oblastní spolek zajišťuje následující činnosti (více informací naleznete v jednlotlivých záložkch):             - kurzy první pomoci (v rozsahu od 4 do 57 hodin),                                                                                          - zdravotnické služby (předlékařskou první pomoc) na sportovních i kulturních akcích,                                - propagaci a oceňování dárcovství krve (BDK),                                                                                              - pořádání výuky a Soutěží mladých zdravotníků (SMZ) pro děti a mládež,                                                    - spolupráci s integrovaným záchranným sborem,                                                                                          - odborné poradenství v oblastech zdravotních a sociálních,                                                                          ........ a mnohé další