REFERENCE

Petr Říčan

Senior Operations Manager 

Tech Data Distribution, s. r. o.

Děkuji za fotografie i za inspirativní školení. Popravdě jsem dostal jen pozitivní ohlasy na školení, není co vytknout. Ještě jednou děkuji. Na viděnou u dalšího přeškolení.

PaedDr. Stanislav Hercig, CSc.

Ředitel základní školy Sklaná

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Chebu za velmi zdařilý workshop k poskytování první pomoci.