Dárcovství krve

Vložte svůj text...

Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

V Chebu mohou lidé darovat krev na Transfúzním oddělení Nemocnice Cheb (doporučujeme předchozí informování se a objednání na telefonu +420 731 793 889 v pracovní dny od 07:00 -14:00). Bližší informace k dárcovství mohou lidé též získat na OS ČČK Cheb (cervenykrizcheb@email.cz).

Samotný odběr krve probíhá vždy za užití jednorázových souprav. Během jednoho odběru krve se pacientovi odebere 450ml během 8-12 minut. U odběru plazmy se množství liší podle užité soupravy a délka odběru se pohybuje mezi 40-90 minutami. Výše zmíněné množství odebrané krve pro člověka není nebezpečné - tělo zdravého dárce si krev během 3 týdnů doplní. Prvodárci přicházející na transfúzní stanice jsou zavedeni do evidence (nutností platný doklad totožnosti s fotografií), dále vyplní poučení a dotazník po kterém následuje pohovor s lékařem. Před samotným odběrem prochází každý dárce lékařskou prohlídkou, zda je zdravotně způsobilý krev darovat. Mezi základní podmínky pro darování krve patří: věk mezi 18-65 lety; minimální hmotnost 50 kg a dobrý zdravotný stav (př. pacient neprodělal žloutenku, nádorové onemocnění či nemá onemocnění střev atp.) jež posuzuje lékař podle stanovených norem. Darovaná krev, popřípadě její složky, jsou využívány v lékařství zejména u: operačních výkonů; osob trpících leukémií, rakovinou či hemofilií; pacientů s popáleninami; po transplantaci kostní dřeně, rodiček či dětí po úrazech a mnohých dalších případech. Lidé se často ptají, zda je darování krve bezpečné a zda není spojeno se zdravotními komplikacemi. Darování krve je pro dárce zcela bezpečné - veškerý materiál užívaný při odběrech je jednorázový (tzn. užívá se vždy pouze na jednoho pacienta), místo vpichu je vždy desinfikováno a zdravotničtí pracovníci postupují podle platných právních předpisů. Komplikace při odběrech krve nejsou časté. Můžeme však se sekat zejména s hematomem (modřinou) při krátkém stlačení v místě vpichu. Případné bolesti hlavy či pocitu na omdlení lze lehce předejít drobnou snídaní a dostatečným množství tekutin. Dárcovství oproštěné od finančních motivů zavedl v Československu ČSČK již v roce 1960. Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří od té doby k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s transfúzními zařízeními. Bezpříspěvkový dárci krve získají kromě dobrého pocitu pomoci druhým i další "výhody". Krom pravidelného kontaktu s lékařem, jež kontroluje bezplatně zdravotní stav (krevní tlak, pulz, hodnoty krevního obrazu atp.) náleží dárci podle zákoníku práce pracovní volno. Možný je samozřejmě také odpočet daní. Některé pojišťovny odměňují dárce nejrůznějšími dárky (vitamínové doplňky, příspěvek na lázně atp.). Každý dárce krve získá za první odběr vyznamenání Českého červeného kříže "Krůpěj krve". S postupným sčítáním odběrů dochází k postupným udělováním vyznamenání od Medaile prof. MUDr. Jana Jánského přes Zlaté kříže až k Plaketě ČČK Dar krve - dar života.