PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pořádání Soutěží mladých zdravotníků (pro okres Cheb a Sokolov) - pětičlenné týmy žáků základních škol soutěží v praktickém poskytování první pomoci (ošetřování namaskovaných poranění), transportu poraněných a obvazové technice.

Spolupráce se zaměřením na vzdělávání v první pomoc ve vzdělávacích a volnočasových institucí pro děti a mládež: základní školy v Karlovarském kraji, organizace sdružující děti a mládež, sociální služby se zaměřením na děti a mládež a další.