PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Spolupráce se zaměřením na vzdělávání v první pomoc ve vzdělávacích a volnočasových institucí pro děti a mládež: základní školy v Karlovarském kraji, organizace sdružující děti a mládež, sociální služby se zaměřením na děti a mládež a další.