Ve spolupráci s Prima Vizus, o.p.s. jsme pro pěstouny připravili workshop "První pomoc není věda", kterou absolvovali v rámci povinného vzdělávání pečující osoby v přednáškovém v resortu Stein nedaleko Chebu.

Plný text článku Chebského deníku "Odborníci s úpravami lékárniček nesouhlasí. Ztíží první pomoc?" s rozhovorem.

Na Štekrově mlýně jsme připravili pro děti z pěstounské péče, které spadají pod Centrum Pěstounské Péče Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, prezentaci jednoduchého ošetření a poskytnutí první pomoci včetně obvazové techniky a resuscitace. Nechyběly samozřejmě ani brýle simulující opilost nebo užití omamných látek.

V rámci dne otevřených dveří firmy LAGARDE Spedition jsme zajišťovali zdravotní dozor a prezentovali se spolupráci s Hasičským záchranným sborem spolupráci při vyprošťování raněných z havarovaného automobilu.

Pro děti z prvních stupňů základních škol připravilo město Cheb ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů a chebskými sportovními kluby a oddíly tzv. Chebské sportovní hry při kterých je možnost vyzkoušet si různé sporty, od atletiky přes fotbal, házenou či gymnastiku až po o něco méně tradiční discgolf. Naše zdravotnice zajišťovaly...

Z důvodu výskytu onemocnění západonilskou horečkou (WNV) jsou dočasně vyřazeni z dárcovství krve na 28 dnů (čtyři týdny) všechny osoby, které pobývaly v Maďarsku, Rumunsku, Řecku, severní Itálii a Srbsku.