Vzdělávání zdravotníků zotavovacích akcí v sekundární prevenci oblasti návykových látek

25.10.2018

V rámci dotačního programu Karlovarského kraje na Podporu aktivit v oblasti prevence kriminality jsme obdrželi dotaci na pořízení tzv. Protidrogového kufru s cílem realizace Vzdělávání zdravotníků zotavovacích akcí v sekundární prevenci oblasti návykových látek.

Poskytovatel dotace: https://www.kr-karlovarsky.cz

Projekt Karlovarského kraje "Živý kraj": https://www.zivykraj.cz/cz/