Výuka první pomoci: 4-57 hod.

1) Základní školení první pomoci dle BOZP

                        (specifikace dle daného provozu)

4  hod.

2) Zdravotnická příprava uchazečů o ŘO

             evropský certifikát - First Aid Driving License

6  hod.

4) Základy první pomoci

                    evropský certifikát - First Aid Basics

12 hod.

6) Zdravotník zotavovacích akcí

                              akreditováno MŠMT

7) První pomoc pro příslušníky IZS

40 hod.

8) Dobrovolná sestra ČČK (DOS)

57 hod.