ODBOR. PORADENSTVÍ

Poradenství ve zdravotních oblastech

- vybavení lékarniček,

- postupy v předlékařské první pomoci.

Poradenství v sociálních oblastech

- sociální práce a sociální služby,

- etika.