ODBOR. PORADENSTVÍ

Poradenství ve zdravotních oblastech

- vybavení lékarniček,

- postupy v předlékařské první pomoci.

- činnost zdravotníka na zotavovacích akcích