ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Náš oblastní spolek nabízí zajištění zdravotnických dozorů na akcích sportovních i kulturních. O kvalitě poskytovaných služeb hovoří stovky spokojených pořadatelů nejrůznějších sportovních, kulturních, společenských a mnohých dalších akcí či aktivit, kteří se k nám po dlouhá léta vracejí.

Zdravotnické asistence (předlékařská první pomoc) jsou zajišťovány zkušenými zdravotníky z řad absolventů kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (akreditován MŠMT), zdravotních sester/bratrů nebo zdravotnických záchranářů. 

Každý zdravotník je v rámci zdravotnického dozoru zřetelně označen a má k dispozici potřebné vybavení dle typu akce.