Ocenění BDK v roce 2018

15.10.2018

V letošním roce budou oceněni bezpříspěvkový dárci krve: 

medailí Prof. MUDr. Jana Jánského 

v následujících termínech 

(dárci, kteří jsou nahlášeni transfúzními odděleními již obdrželi pozvánky k účasti prostřednictvím České pošty

17. října 2018 od 16:00 v obřadní síni městského úřadu v Chebu

22. října 2018 od 16:00 na městském úřadě v Mariánských Lázních

24. října 2018 od 16:00 v kulturním domě LaRitma v Aši