2. den Plzeňských dnů urgentní medicíny

16.02.2018

Druhý den Plzeňských dnů urgentní medicíny se nesl ve znamení kardiopulmonální resuscitace, kterou doplnily přednášky z bloku Varia mezi kterými nechyběly příspěvky jako rozhodování v mezních situacích u tzv. VIP pacientů či dvojstupňový systém vzdělávání budoucích operátorů nebo současné postupy a doporučení u traumatu z visu.
Přínosné podněty přinesly taktéž diskuze s autory u postlerů Dekontaminace zraněných osob; Popáleniny a detský pacient v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti; Schéma ošetření pacienta OUPD FN Motol; Obštrukcie dýchacích ciest u detí v prednemocničnej neodkladnej
zdravotnej starostlivosti.