40 let Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám

13.06.2017

Dne 8.6.1977 v Ženevě zástupci 109 států světa - včetně obou tehdejších supervelmocí USA a SSSR a včetně Československa - konsensuálně přijali texty dvou Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám*). Tento okamžik je pokládán za významný mezník v kodifikaci mezinárodního humanitárního práva (MHP) a oba Protokoly jsou aktuální i dnes, po čtyřech desítkách let.
V první řadě posilují ochranu zdravotní péče, tedy ochranu raněných anemocných a těch, kdo jim zdravotní péči poskytují. 
Dodatkové protokoly také posilují postavení národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a to opět zejména na poli poskytování zdravotní péče a pomoci civilnímu obyvatelstvu.
V neposlední řadě bylo Dodatkovými protokoly mezinárodní humanitární právo obohaceno o řadu ustanovení chránících civilní populaci před útokem a jeho následky - mimo jiné tím, že byl poprvé definován pojem civilní objekt, jako každý jiný objekt, než objekt vojenský. 
Zapomenut by neměl být ani fakt, že druhý z Protokolů představoval první samostatnou úmluvu chránící oběti nemezinárodních ozbrojených konfliktů, tzv. občanských válek.