9. září 2017: Světový den první pomoci - předcházejme domácím úrazům

07.09.2017

Letošní Světový den se zaměřuje na domácí úrazy. I když domov pokládáme za nejbezpečnější místo, dochází v něm k 80% všech poruch zdraví - nejčastějšími jsou popáleniny, úrazy elektřinou, otravy, dušení nebo tonutí, z neúrazových stavů pak ztráta vědomí či infarkt a srdeční selhání.

Jen v Evropě dojde doma k 3 milionům příhod ročně a vyžádají si 7000 životů.

Uměli byste i Vy první pomoc poskytnout? Naučit se to můžete v kurzech první pomoci, které pořádáme.