Aktualizace doporučených postupů ERC

05.02.2018

Aktualizace doporučených postupů ERC - European Resuscitation Council 2017 vydaná v nejnovějším únorovém vydání časopisu Resuscitation přináší jedinou praktickou změnu: hranice pro použití dětských postupů bude posunuta až do 18 let věku. 

Do tohoto věku je optimální provádět resuscitaci střídáním umělého dýchání a kompresí hrudníku. Stejný postup by měli u osob do 18 let používat operátoři tísňové linky 155 v rámci telefonicky asistované resuscitace, neboť samotné komprese hrudníku nejsou ve většině případů dostatečné. Dosud byla hranice dětského věku určena velmi nepřesně jako nástup známek puberty, v mnoha odborných a výukových materiálech pak konsenzuálně stanovena na 15 let věku. 

Doporučení pro dospělé se nijak nemění a samotné komprese hrudníku bez dýchání budou používany nadále při telefonicky asistované resuscitaci, pomoci poskytované osobami nevyškolenými v umělém dýchání nebo při neochotě nebo nemožnosti jej provádět. Pro tento postup resuscitace bez dýchání byl vydán nový zjednodušený algoritmus BLS. 

Zavedení změny hranice mezi dětmi a dospělými do praxe však není považováno za prioritu a ve výukových materiálech se objeví až s vydáním nových ERC Guidelines 2020.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957217307761#