Basic Life Support (BLS) Provider

23.09.2017

Lektoři našeho oblastního spolku dnes v Praze absolvovali kruz KPR/AED PROVIDER akreditovaný Evropskou resuscitační radou (https://www.erc.edu).

Během půldenního školení složeného z přednášek, demonstrací požadovaných dovedností a praktických cvičení rozšiřovali své znalosti v základní neodkladné resuscitaci a bezpečném použití automatizovaného externího defibrilátoru.