Bezpečné dny v práci - školní kolo na SLŠŽ ve Žluticích

08.04.2019

Čtvrtek 4. dubna patřil letošní rok na střední lesnické škole ve Žluticích školnímu kolu "Bezpečné dny v práci". Naše zdravotnice, tentokrát ve spolupráci s kolegy z Oblastního spolku Českého červeného kříže v Karlových Varech, zajistila teoretickou (40 testových otázek) a praktickou (řešení modelových situací) část. 

Zdárný a úspěšný průběh školního kola lze hodnotit, jak po stránce organizační tak znalostní ze strany účastníků. Velmi pozitivně byl vnímán praktický nácvik, který byl realizován s přihlédnutím k venkovním klimatickým podmínkám na venkovních pozemcích školy.