Červený kříž spolu s vládami o humanitárních otázkách ve světě

05.12.2015

Začátkem prosince 2015 jednaly v Ženevě ústřední orgány Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Zástupci 190 národních společností celého světa, Mezinárodního výboru Červeného kříže, Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce a delegace vlád - účastníků Ženevských úmluv - se zabývali řešením humanitárních otázek.

https://www.cervenykriz.eu/cz/569.aspx