Český červený kříž vyhlásil sbírku na Itálii: Pomozte Itálii

26.08.2016

Český červený kříž vyhlásil sbírku na Itálii: Pomozte Itálii

Podpořte finančně pomoc poskytovanou Červeným křížem lidem postiženým zemětřesením v Itálii:
- zašlete příspěvek na účet veřejné sbírky ČČK č. 333999/2700, variabilní symbol 1602,
- odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS CCK na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Český červený kříž obdrží 28,50 Kč. 
Více na www.darcovskasms.cz.

Bližší informace o pomoci naleznete na www.cervenykriz.eu.