Cheb: univerzita 3. věku v akademickém roce 2017/2018

27.07.2017

Výuka Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni, kterou v Chebu spoluorganizuje Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické, bude v akademickém roce 2017/2018 zahájena 2. října. V každém semestru nabídneme přibližně 12 kurzů, které opět pokryjí širokou škálu oborů od historie přes astronomii, turistické atraktivity, právo až po tradiční předměty z oblasti informatiky a cizích jazyků.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách u3v.zcu.cz/chebnebo přímo v budově Fakulty ekonomické v Hradební ulici. Získat je můžete rovněž u studijní referentky Romany Kočvarové na telefonu 377 633 513. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2017/2018 je stanovena na 15. září.