Novoroční přijetí 2018

07.01.2018

Hlavní sál Kulturního centra Svoboda se ve čtvrtek večer zaplnil významnými osobnostmi města i okolního regionu. Konalo se tady tradiční Novoroční setkání, při kterém se vedení Chebu schází se členy zastupitelstva, představiteli okolních měst, řediteli úřadů a organizací či úspěšnými podnikateli.
Hlavním bodem bylo slavnostní předání ocenění starosty za dlouholetou činnost ve prospěch města, které převzal chebský chirurg dr. Jan Kropáček.