Den otevřených dveří a Den dětí CHEVAK

26.05.2019

Chevak je společnost, která se zabývá na Chebsku 📍zásobováním pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod. Dále provádí vodohospodářské stavby, pracuje se strojními a stavebními mechanismy a prodává vodohospodářský materiál. Letos slavila 25 let 🎊🎈a připravila tak pro veřejnost den otevřených dveří, který spojila a dětským dnem 👣Naši zdravotníci na akci zavítali, aby seznámili zájemce z řad návštěvníku, nejen se základy poskytování první pomoci 👨‍🔬, ale také důležitostí vody 💦 pro lidský organismus ❤️