Dětské dny - Lipová a Nebanice

04.06.2017

Ani v letošním roce nechyběli naši zdravotníci na dětských dnech po celém chebském okrasu - dětské dny v Nebanicích a Lipové. 
Zajišťovali jsme zdravotnické dozory a prováděli základní školení první pomoci - resuscitace, obvazová technika a zvládání krizových situací.