Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP

02.05.2016

Ani letos nechybí naši zdravotníci na stanovištích zdravovědy v rámci Dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy - BESIP. Dnes se soutěže účastní cyklisté z I. a zítra z II. základních škol.

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.