General Data Protection Regulation

21.09.2017

Od konce května roku 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) - General Data Protection Regulation (ve zkratce GDPR).

Toto nařízení s sebou přináší řadu nejrůznějších změn (specifikaci osobních údajů, upřesnění práva na přístup či opravu a mnohé další), jako reakci na pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií. Cíle je komplexní zpracování osobních údajů za užití nejmodernějších metod (př. tzv. profilování či automatizované zpracování osobních údajů atp.).

Vedoucí představitelé našeho oblastního spolku tak absolvují různé vzdělávací programy (kupříkladu v Karlových Varech od Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje).

Vzhledem k tomu, že jsme si plně vědomi citlivosti údajů, jež zpracováváme (př. záznamy z ošetření během zdravotnických služeb atp.) tak připravujeme implementaci  do námi zpracovávaných údajů již od poloviny letošního září.