Jaký byl rok 2018 pro Oblastní spolek Českého červeného kříže v Chebu?

04.02.2019

V dnešním vydání Chebského deníku najdete mimo jiné také rozhovor s Jakubem Jestřábem, který s redaktorem probíral téma: "Jaký byl rok 2018 pro Oblastní spolek Českého červeného kříže v Chebu?".

Protože se nám bohužel celý rozhovor do deníku nevešel, zveřejňujeme zejména jeho závěr alespoň zde:

Poděkování za úspěchy nepřipadají v organizacích, jakou jsme my jednotlivcům, ale celým kolektivům. V naprosté většině se podílíme všichni dobrovolnickou prací, protože naši činnost vnímáme jako smysluplné poslání. I proto bych rád touto cestou opět poděkoval především všem našim členům, kteří věnují svůj volný čas podpoře našich aktivit v nejrůznějších formách. Bez nich by to v tak velkém rozsahu, jako je tomu teď, možné nebylo.