Nácvik první pomoci ve školní družině

20.11.2017

V polovině letošního listopadu jsme navštívili školní družinu 1. základní školy v Chebu s praktickým nácvikem ošetření běžných domácí úrazů.