Ocenění dárců krve v Chebu

28.10.2016

26. října převzali ocenění, zasloužilí bezpříspěvkoví dárci krve, na slavnostním předání konaném Oblastním spolkem Českého červeného kříže Cheb (OS ČČK Cheb), v obřadní síni městského úřadu.
Ocenění slouží jako vyjádření poděkování za mimořádný projev lidské sounáležitosti - bezpříspěvkové darování nejcennější tekutiny, krve. Krom tradičních insignií - medaile- dostávají dárci dárkové koše.
OS ČČK Cheb oceňuje ve spolupráci s Městem Cheb několikrát do roka dárce medailemi Prof. Jánského, a jednou za rok ve spolupráci s Karlovarským krajem předává Zlaté kříže.
Český červený kříž po celé ČR oceňuje dárce už přes 50 let, vždy ku příležitosti jubilea odběrů tzn. 10, 20, 40, 80, 120 a 160.