Ocenění za činnost z ocenění z rukou poslankyně, zástupců kraje a místní samosprávy

23.06.2018

U příležitosti 100. výročí vzniku republiky v rámci kulturně-preventivního festivalu "Proti proudu času" převzala Yvonne Veselá a Jakub Jestřáb ocenění z rukou poslankyně, zástupců kraje a místní samosprávy.

Yvonne Veselá svůj života zasvětila pomoci druhým jako zdravotní sestra v oboru urgentní medicína. Veškerý svůj volný čas od svého mládí věnuje Českému červenému kříži, kde navázala na práci svého tatínka.

Jakub Jestřáb se věnuje oblasti vzdělávací, popularizační a vědecké v oblasti zdravotně sociálních věd a to nejen na území Karlovarského kraje. Značné úsilí věnuje plnění, ale také rozšiřování programových činností Českého červeného kříže.