Otevření nemocnice Nepál

18.01.2017

Součásti pomoci, kterou ČČK v Nepálu poskytoval v roce 2015 obětem zemětřesení jako jedna z prvních zahraničních organizací byla také výstavba zdravotnického zařízení. 

Po dohodě s Nepálským ČK a místními úřady byla získána potřebná povolení a r. 2016 byla zahájena stavba zdravotnického střediska ve velmi odlehlé oblasti provincie Udayapur, konkrétně v obci Limpatar. 

Středisko má spádovou oblast kolem 3.000 osob a jde o dvouopodlažní budovu stavěnou tak, aby odolala zemětřesením, tedy se železobetonovým skeletem a stropy. Krom stavby samotné pořídil ČČK také zdravotnický materiál a přístrojové vybavení (včetně např. RTG přístroje. hematologického analyzéru apod. 

Budova samotná stála 1,2 mil. Kč, což je dáno nízkými pořizovacími náklady v Nepálu, vybavení pak bylo pořízeno za 2,02 mil. Kč. Projekt je realizován v partnerství s Nepálským ČK a je financován jednak z prostředků veřejné finanční sbírky zbylých po realizaci předloňské části pomoci, podpory MZV ČR a vlastních prostředků ČČK.