Přijetí smlouvy o zákazu jaderných zbraní - vítězství humanity

08.07.2017

Dne 7.7.2017 byla v New Yorku schválena Smlouva o zákazu jaderných zbraní. Tato smlouva zakazuje jaderné zbraně - od jejich vývoje, výroby přes vlastnictví až - především - po jejich jakékoli použití.

Stalo se tak na půdě OSN v rámci Konference ke sjednání právně závazného instrumentu o zákazu jaderných zbraní vedoucího k jejich úplnému odstranění.

Smlouva bude k podpisu otevřena všem státům od 20.9.2017 v sídle OSN v New Yorku. Vstoupí v platnost po té, co ji ratifikuje alespoň 50 států. MVČK a národní společnosti Hnutí ČK&ČP budou celosvětově podporovat její ratifikaci.