Projektové dopoledne první pomoci pro 6. ZŠ Cheb

27.06.2018

V pátek 22. června 2018 jsme strávili příjemné dopoledne na akci, kterou zorganizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb, pod vedením ředitelky Yvonny Veselé a jejího týmu. 

Celý druhý stupeň byl rozdělen do 5 skupin a během celého dopoledne jsme procházeli jednotlivými tematicky zaměřenými stanovištěmi. Vyzkoušeli jsme si například brýle s viděním člověka, který požil alkohol nebo člověka pod vlivem drog, dále resuscitaci zraněného, ošetření zlomenin, popálenin a krvácení. Na jednom stanovišti jsme se zabývali biologií člověka a vyzkoušeli jsme si praktickou část na základě jednotlivých vědomostních testů. 

Naše třída byla ve vědomostech velmi úspěšná. Všichni žáci se aktivně zapojili a uvědomili si, jak moc je důležitá záchrana člověka v ohrožení života. Všechny nás to moc bavilo, užili jsme si velice příjemný den a naučili se mnoho důležitého, zvláště nyní před prázdninami, kdy hrozí riziko mnoha úrazů. 

Tímto děkujeme Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, její ředitelce paní Yvonně Veselé a dalším zdravotníkům, kteří si na nás udělali čas v jejich volnu. Patří vám veliké díky!

Bc. Miroslav Dlesk, třídní učitel 7. B při 6. ZŠ Cheb