První pomoc pro nepedagogické pracovníky ISŠ Cheb

28.10.2016

Nepedagogičtí pracovní Integrované střední školy v Chebu (ISŠ Cheb) prošli základním 4 hodinovým školením první pomoci.