První pomoc pro uchazeče o řidičské oprávnění

19.10.2023

Náš oblastní spolek pravidelně zajišťuje školení první pomoci pro uchazeče o řidičské oprávnění. Během školení si účastníci osvojí postupy poskytnutí první pomoci během dopravních nehod, úrazových a interních stavů, resuscitace s použitím automatického externího defibrilátoru, vyprošťování zraněných z dopravních prostředků a správného sundání helmy u motorkáře.