Shromáždění delegátů ČČK - Pardubice

28.05.2017

V Pardubicích tento týden zasedal nejvyšší orgán Českého červeného kříže - Shromáždění delegátů ČČK. 
Na svém jednání zvolil na funkční období 2017-2021 prezidenta, členy výkonné a dozorčí rady národní společnosti. Mimo jiné došlo ke schválení dalších důležitých dokumentů a Stanov ČČK.