Světový den Červeného kříže

09.05.2016

Společnost Českého červeného kříže dnes udělovala v Senátu PČR, ku příležitosti oslav Světového dne Červeného kříže, svá nejvyšší vyznamenání. 
Náš oblastní spolek letos vyznamenal 3 své členy. Yvonne Veselá a Miroslav Dragoun jsou nově nositelé Vyznamenání Za dlouholetou práci v ČČK. MUDr. Janě Suttrové byl udělen Pamětní list.
Na oslavy Světového dne přijal též pozvání, delegát Českého červeného kříže Jakub Jestřáb, který oceněné doprovodil.