Světový den první pomoci na dni otevřených dveří LAGARDE Spedition

09.09.2017

Druhá záříjová sobota již tradičně patřila Světovému dnu první pomoci. V rámci dne otevřených dveří u společnosti Lagarde Spedition prezentovali naši zdravotníci základní neodkladnou resuscitaci pro veřejnost, předvedli ve spolupráci s HZS vyproštění raněných z auta či ukázali ošetření drobných poranění, jež nejčastěji vzniknou v domácnosti. Připraveny byly též brýle simulující opilost či účinky po požití drog a zdravotnický dohled nad celou akcí.