Účast v expertní skupině MPSV

01.03.2018
V Plzni dnes zasedala expertní fokusní skupina MPSV s cílem naplnit projekt "Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách". Z plodné diskuze vzešlo mnoho podnětů, které budou v následujících měsících zpracovávány a následně projednány u kulatých stolů s cílem jasně definovat změny jak v základní kvalifikačním tak dalším povinné vzdělávání PSS a SP.