UPOZORNĚNÍ KKN PRO DÁRCE KRVE

06.09.2018

Z důvodu výskytu onemocnění západonilskou horečkou (WNV) jsou dočasně vyřazeni z dárcovství krve na 28 dnů (čtyři týdny) všechny osoby, které pobývaly v Maďarsku, Rumunsku, Řecku, severní Itálii a Srbsku. 

Pobytem se rozumí alespoň jedna noc strávená v dané zemi. Důvodem je zvýšené riziko přenosu WNV. Platnost tohoto rozhodnutí vydaného na základě evropských doporučení je ode dne zveřejnění s předpokládanou platností do 31. 10. 2018. 

Děkujeme za pochopení.