Vydány Ženevské úmluvy a další prameny humanitárního práva

18.01.2018

Český červený kříž vydal se spolupráci s Ministerstvem obrany ČR aktualizovanou a rozšířenou příručku "Základní prameny mezinárodního humanitárního práva".

V knize naleznete:

  • znění čtyř Ženevských úmluv o ochraně obětí válek z 12.8.1949,
  • znění Dodatkového protokolu o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů z 8.6.1977,
  • znění Dodatkového protokolu o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z 8.6.1977,
  • znění Dodatkového protokolu o přijetí dalšího rozeznávacího znaku z 8.12.2005,
  • přehled obyčejových norem mezinárodního humanitárního práva,
  • shrnutí výkladové směrnice k pojmu přímé účast na nepřátelství ,
  • slovníček základních pojmů humanitárního práva.