Za Adolfem Šťastným

05.10.2016

Ve čtvrtek 29. 9. 2016, nedlouho po svých osmdesátých narozeninách, nás opustil Adolf Šťastný - člověk bytostně spjatý s Československým a Českým červeným křížem, na jehož programu se podílel po pět desítek let...

Jeho jméno bylo spojeno neodmyslitelně s dárcovstvím krve, jehož organizaci se na různých úrovních věnoval po celé své působení v Červeném kříži. Sám byl samozřejmě také aktivním dárcem krve, mimo jiné prvním z československých nositelů Zlaté medaile Jana Janského. Jako horník věděl, že krev může - zcela nečekaně - potřebovat kdokoli z nás.

Na celostátní úrovni byl již od osmdesátých let členem komise pro bezpříspěvkové dárcovství krve, v devadesátých letech pak jejím předsedou, po několik funkčních období členem Výkonné rady ČČK a následně do r. 2009 viceprezidentem ČČK. Své působení v orgánech Společnosti ČČK ukončil v r. 2013 jako člen Dozorčí rady ČČK.

Za své zásluhy o rozvoj bezpříspěvkového dárcovství krve byl již v r. 2003 oceněn nově zřízeným nejvyšším vyznamenáním ČČK - Medailí Alice Masarykové. V roce 2013 mu bylo propůjčeno čestné členství v ČČK.