Za Stanislavem Fletterem

31.07.2017

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že nás v polovině letošního července po dlouhé     a těžké nemoci opustil ve věku 71 let, pan Stanislav Fletter.

Jeho jméno bylo neodmyslitelně spjato s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Cheb. Řadu let zastával funkci ředitele a dlouhodobě tak rozvíjel programové činnosti.

Za své zásluhy byl opakovaně oceněn nejen neziskovým sektorem, ale též veřejnou správou.

Děkujeme všem, kdo vzpomínkou uctí jeho památku.