Základní škola Luby

13.05.2016

Pro první stupeň základní školy v Lubech, jsme si včera připravili besedu, o Českém červeném kříži, která byla mimo jiné zaměřená též na nácvik první pomoci.
Činnost byla spolufinancována z rozpočtu města Chebu.