Zdravotní péče v nebezpečí

11.09.2017

Zdravotníci ani zdravotnická zařízení nesmí být cílem útoku, ani jim nesmí být v jejich činnosti bráněno. Jsou chráněni řadou ustanovení mezinárodního humanitárního práva.

Přes zákaz útočit na zdravotníky k takovým činům stále dochází. Projekt Mezinárodního Červeného kříže Zdravotní péče v nebezpečí - Health Care in Danger upozorňuje na to, že útoky na zdravotníky nesmí být chápány jako "normální" součást války.

Poselstvím, o jehož šíření všechny prosíme, je, že zdravotníci nesmí být předmětem útoku v době míru ani za války. Šiřte toto video, je čas konat.

#NotATarget