Zlaté kříže II. a III. třídy už znají své majitele

18.06.2018

V krajské knihovně dnes proběhlo slavnostní předávání vyznamenání Zlatého kříže II. a III. třídy za osmdesát a více dobrovolných bezplatných odběrů krve.
Zlatý kříž III. třídy přebrali: Ing. Beníšek Vratislav, Hajmacher Stanislav, Ing. Krejčí František, Liška Bohumír, Nový Martin, Pelc Miroslav, Pešek Václav a Mgr. Václav Sýkora, MBA.
Zlatý kříž II. třídy přebral Dohnal Jaroslav. 
Dárci ocenění převzali od zástupců Českého červeného kříže, Karlovarského kraje, transfuzních stanic a představitelů měst a obcí, ze kterých pocházejí. Jako poděkování za své dlouholeté darování krve dostali plakety Zlatého kříže, pamětní listy, dárkové balíčky či květiny.