Zvyš. kvality poskytovaných služeb -prostřednictvím zvyš. kval. a prohlub. znalostí a doved.

06.12.2019

Z programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje "Napodporu aktivit v oblasti prevence kriminality" došlo k podpoře našeho projektu: "Zvyš. kvality poskytovaných služeb -prostřednictvím zvyš. kval. a prohlub. znalostí a doved.". Děkujeme tímto Karlovarskému kraji.

Za podpory došlo k absolvování vzdělávací aktivity, našimi lektory, které jsou akreditovány MPSV a vedeny odborníky z daných oblastí.

Jednalo se kupříkladu o vzdělávací akce SANANIM, z.ú. "Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči" nebo "Zneužívání a závislost na alkoholu". U Prevent, 99, z.ú. jsem absolvovali vzdělávací akce "Uživatel drog v síti sociálních služeb - úvod do problematiky a práce s uživatelem návykových látek" a "Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí".

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na:

https://www.kr-karlovarsky.cz/

https://www.zivykraj.cz/