Plný text článku Chebského deníku "Odborníci s úpravami lékárniček nesouhlasí. Ztíží první pomoc?" s rozhovorem.

Na Štekrově mlýně jsme připravili pro děti z pěstounské péče, které spadají pod Centrum Pěstounské Péče Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, prezentaci jednoduchého ošetření a poskytnutí první pomoci včetně obvazové techniky a resuscitace. Nechyběly samozřejmě ani brýle simulující opilost nebo užití omamných látek.

V rámci dne otevřených dveří firmy LAGARDE Spedition jsme zajišťovali zdravotní dozor a prezentovali se spolupráci s Hasičským záchranným sborem spolupráci při vyprošťování raněných z havarovaného automobilu.

Pro děti z prvních stupňů základních škol připravilo město Cheb ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů a chebskými sportovními kluby a oddíly tzv. Chebské sportovní hry při kterých je možnost vyzkoušet si různé sporty, od atletiky přes fotbal, házenou či gymnastiku až po o něco méně tradiční discgolf. Naše zdravotnice zajišťovaly...

Z důvodu výskytu onemocnění západonilskou horečkou (WNV) jsou dočasně vyřazeni z dárcovství krve na 28 dnů (čtyři týdny) všechny osoby, které pobývaly v Maďarsku, Rumunsku, Řecku, severní Itálii a Srbsku.

Chebem proběhli běžci Valdštejnovi desítky, nad jejichž bezpečností bděli zdravotníci našeho spolku.

Zdravotníci našeho oblastního spolku zajišťovali již tradičně zdravotní službu na závodě Dřevěný člověk. Na závodníky letos čekalo 1000m plavání na Jesenické přehradě a 8 kilometrový běh.

Na začátku letošního července čekal na návštěvníky Františkových Lázní Mezinárodní festival kresleného humoru doplněný bohatým kulturně-hudebním programem.Na závěrečný večer dorazil také Jakub Jestřáb, který předal organizátorům záštitu a pozdravil do posledního místa kolonádu zaplněnou návštěvníky.Ve své řeči vyzdvihl přínos pro region, který dle...